Covid-19 vaksinering av barn/unge fødde 2006-2009 (fylt 12 år)

Vaksineringa vil foregå i Austrheimhallen frå kl.17.00 og utover:

  • 7. klasse møter kl. 17.00
  • 8. klasse møter kl. 17.30
  • 9. klasse møter kl. 18.00
  • 10. klasse møter kl.18.30

Alle må ha med samtykkeskjema med underskrift frå begge foreldre.

Dei som ikkje er 12 år enno, vil få tilbod om vaksine etter fylte 12 år.

Dersom nokon ikkje kan denne dagen, ta kontakt med Austrheim legekontor/Årås helsestasjon.

Austrheim legekontor og Årås helsestasjon


Sist oppdatert: 03.09.2021
Publisert: 03.09.2021