Brot på vassleidning

Abonnentar i Bergsvik og Lerøyområdet er dessverre utan vatn. Røyrleggjar er på veg og Teknisk drift håper at lekkasjen skal vere reparert i 19 tida i kveld. Abonnentar i Åråsfeltet kunne ei tid oppleve dårleg trykk, men dette skal no vere ordna. Når vatnet som no eg strengt, vert kopla på att seinare i kveld, kan trykket i Åråsfeltet bli dårleg att ei kortare periode.


Sist oppdatert: 11.11.2019
Publisert: 11.11.2019