HjemNyheterBli med på strandrydding - få pengar til klubbkassen

Bli med på strandrydding - få pengar til klubbkassen

Handelens Miljøfond har 15 millionar å dela ut til strandrydding landet rundt. Dei handsamar søknadene etter kvart som dei kjem inn, så her er det berre til å få i veg søknaden.

Representerer du eit frivillig lag/organisasjon for born i alderen 6-19 år kan du søka om godtgjering for rydding, meir informasjon finn du på denne nettsida her: handelensmiljofond.no/sok-stotte/plastdugnaden

Som før er også vårt lokale renovasjonsselskap NGIR involvert i arbeidet med rydding av strender og naturen elles. NGIR stiller med utstyr til ryddeaksjonen, og står for henting av innsamla avfall. Ta kontakt med dei i god tid før de skal rydda, på e-post til strandrydding@ngir.no.


Sist oppdatert: 09.04.2024
Publisert: 09.04.2024