Bading frå 9. september

Opningstida for bassenget ved Kaland skule er i utgangspunktet lik skuleruta, men i haust er det ikkje bading før litt etter skulestart. 

På grunn av at symjetrenarane må få oppdatera livredningskompetansen sin før bassenget kan takast i bruk, så startar offentleg familiebading først måndag 9. september.

Du finn meir informasjon og opningstider her:


Sist oppdatert: 14.08.2019
Publisert: 14.08.2019