Austrheim kommune sel bustadhus med båtplass

Austrheim kommune sel no ein bustadeigedom i Åråsfeltet, Høgeberget 18, med prisantyding 2,5 millionar. 

Sjå annonse på Finn.no:


Sist oppdatert: 18.11.2020
Publisert: 18.11.2020