Austrheim kommune feira trufaste tilsette

Festen var i Kilstraumen der jubilantane var invitert med følgje til middag.  Avdelingsleiar heldt tale til sine tilsette. Ordførar og rådmann delte ut gåvekort for dei som har vore 25 år og blomar til pensjonistane.

25 årsjubilantar Austrheim kommune 2018

25 år i kommunen:

Nede frå venstre: Erna Langøy og Solfrid Sætre.

Oppe frå venstre: Rådmann Olav Mongstad og ordførar Per Lerøy.

 

Ikkje til stades: Geir Follesø.

 

Pensjonistar 2018

Pensjonistar 2018:

Nede frå venstre:  Laila Vikene, Irene T. Leirvåg, Irene Thorsen, Britt Rebnord, Vidar S. Ludvigsen.

Oppe frå venstre: Rådmann Olav Mongstad, Irene G. Iversen, Emma Hjelmtveit, Aase Kahrs, Wenche Hoaas, Truls Pedersen, Laila Larsen, Åshild Hope Herland, Torstein Alvik og ordførar Per Lerøy.

 

Ikkje til stades: Oddny A. Fonnes, Alise K. Hopland, Jan Olav Osen og Bjørn Bråthen (pensjonister)

Willy Villanger (40 år)

 

Foto: Helge Dyrkolbotn.

 

 


Sist oppdatert: 02.05.2019
Publisert: 19.03.2019