Arbeid på vassnettet

Arbeidet skjer i krysset Mongstadvegen-Vardevegen på Kaland, og kan påverka alle abonnentane vest for dette.

Redusert vasstrykk var varsla også onsdag 7. og torsdag 8. desember, no er det utvida til også å gjelda måndag 12. desember.

Kommunen orsakar ulempa for dei som vert råka.


Sist oppdatert: 09.12.2022
Publisert: 06.12.2022