Vi treng songglade barn på 17. mai

Frivilligsentralen kjører middag til heimebuande eldre kvar dag, dette blir gjort også 17. mai.

Nokre barn frå Tiriltunge barnekor skal vere med på matleveringsrunda og synge "Det går et festtog gjennom landet".

Vi treng fleire barn/ungdom som kan vere med på dette. Det blir musikk/playback til sangen.

Oppstart kl. 15.00, det vil ta ca. 1 1/2 - 2 timar.

Meld deg på til Rigmor tlf. 456 35 324


Sist oppdatert: 11.05.2020
Publisert: 11.05.2020