HjemNyheter- Søk om trafikksikringsmidlar

- Søk om trafikksikringsmidlar

  • Ordninga gjeld innanfor Vestland fylke.
  • Kommunar, skular og barnehagar (inkludert FAU), lag og foreiningar, organisasjonar, institusjonar og aksjonsgrupper kan søka om tilskot.
  • Ein kan få tilskot til haldningsskapande tiltak, informasjonstiltak, opplæringstiltak (inkludert trafikantopplæring), arrangement, kampanjar, aksjonar og prosjekt (med meir) som bidrar til å tryggja trafikk og trafikantar.
  • Tiltaka skal støtte opp om målet for ordninga.
  • Søknader på under kr. 50.000,- er det ikkje eigenandel på
  • Reine fysiske tiltak vil normalt falla utanfor ordninga. 

Les meir og finn søknadsskjema på denne sida hjå Vestland Fylkeskommune (klikk på lenka - ekstern lenke)

  • Neste søknadsfrist etter denne 1. desember 2022, er 1. september 2023.

Sist oppdatert: 22.11.2022
Publisert: 22.11.2022